Kindcentrum de Ellips

Het kindcentrum de Ellips heeft samen met partners een pedagogisch aanbod voor kinderen van 0 – 13 jaar. Het is het gehele jaar geopend, van ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur met diverse mogelijkheden: een school, voor- tussen- en naschoolse opvang; peuterarrangementen; dagopvang; sportactiviteiten; diverse cursussen.


Het kindcentrum is nog relatief jong, sinds september 2013 zijn we samen in de Ellips gehuisvest. Daarom zijn we nog volop in ontwikkeling.  We hebben als ambitie om met de partners een nauw samenwerkend team te zijn, om het aanbod volledig op elkaar te laten aansluiten.


Als eerste  hebben wij een gemeenschappelijke visie ontwikkeld, zodat we elkaar in onze pedagogische aanpak goed kunnen vinden. Nu al, maar zeker in de toekomst zullen we ook bij leerarrangementen steeds verder gaan samenwerken om de activiteiten voor de kinderen binnen het kind centrum te optimaliseren.