Kindcentrum de Ellips

De Touwladder is onderdeel van het kindcentrum ‘de Ellips’. Het is een gebouw in de vorm van een ellips, dat sinds september 2013 in gebruik is door de school en de kinderopvang-partners. Het kinderdagverblijf Berenhuis met peuterarrangementen, en de buitenschoolse opvang Bolderburen. We werken nauw met elkaar samen vanuit een gedeelde pedagogische visie. Het kindcentrum is geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur met voor- tussen- en naschoolse opvang. De school en de lessen beginnen om 8.30 uur tot 12.00 uur en ’s middags om 13.15 uur tot 15.15 uur. Woensdagmiddag is vrij, en tot en met groep 4 is de vrijdagmiddag ook vrij.