Nieuwsbrieven

Door middel van een maandelijkse nieuwsbrief houden wij u als ouders/verzorgers/geïnteresseerden op de hoogte van zaken die spelen in ons Kindcentrum.

Klik in het linker submenu op het juiste schooljaar voor de meest recente nieuwsbrief.