Contactgegevens

Basisschool De Touwladder

Van den Kerkhoffstraat 27
5271 CH Sint-Michielsgestel
073-5530360                             

Directeur: Jacqueline Kenter
touwladder@cadansprimair.nl

 

 
 
De Touwladder is excellent!
31-01-2020

Het vakmanschap van dit team is zo enorm hoog! Vakmanschap op (vak)didactisch en pedagogisch gebied. Dit is mogelijk geworden doordat het team zich georganiseerd heeft in expertiseteams, waar zij op de verschillende vakgebieden kennis en kunde in huis halen.

Zelf scholen en trainen zij hun collega's, doen klassenbezoeken aan de hand van de kwaliteitskaarten die ze samen met het team opstelden. Zij coachen elkaar en ook jonge leerkrachten krijgen zo alle gelegenheid snel hun vakmanschap op het gewenste peil te krijgen. Want de lat ligt hoog op de Touwladder!

‘De jury is onder de indruk van de wijze waarop het team als één geheel het excellentieprofiel vorm geeft: kwaliteitszorg middels gespreid leiderschap, waarbij het team innoveert, de kwaliteit bewaakt en elkaar coacht. Directie en team zijn erin geslaagd om binnen de school zowel een structuur als een cultuur neer te zetten, die voor de leerlingen van de school leiden tot goede resultaten. De Touwladder heeft een voorbeeldfunctie binnen het bestuur van de school. De jury wil de school aanmoedigen nog meer als ambassadeur naar buiten te treden om andere scholen te stimuleren hun kwaliteitszorg op deze wijze aan te pakken.’

En toen was er taart!!!!

Bekijk het nieuwsoverzicht