Inspectierapport

Wij zijn trots op het inspectierapport met het predicaat 'Goed' dat wij kregen in juni 2018.
De inspecteur gaf ons aan dat:
"De school heeft grip op haar kwaliteit, stuurt zelf op behoud en verbetering van deze kwaliteit en realiseert goed onderwijs voor de leerlingen. Daarnaast laat de school zien dat het niet alleen haar wettelijke opdracht vervult, maar dat zij ook haar eigen ambities waarmaakt."

In 2019 gingen wij vervolgens door voor het predicaat 'Excellent'. Dat kregen wij uitgereikt op 21 januari 2020: 
'De overleggen in de expertiseteams, in de professionele leergemeenschappen, tijdens de intervisies en in de teambijeenkomsten grijpen dusdanig in elkaar dat het mogelijk is de drie elementen die in het profiel worden genoemd te realiseren: het team innoveert, bewaakt de kwaliteit en de teamleden coachen elkaar. Het innoveren en het bewaken van de kwaliteit gebeurt onder andere door het maken van de kwaliteitskaarten en door de klassenbezoeken. Het elkaar coachen gebeurt in een open sfeer en door met elkaar zaken op te pakken. Leerkrachten krijgen en nemen verantwoordelijkheid."