Inspectierapport

Wij zijn trots op het inspectierapport met het predicaat 'Goed' dat wij kregen in juni 2018 en vervolgens weer in november 2022.
De inspecteur gaf aan dat:
"Het team en de directie van De Touwladder dragen gezamenlijk op bevlogen en professionele wijze zorg voor goed onderwijs op de school. Ieder heeft duidelijk voor ogen wat zij hun leerlingen wil meegeven. In de eerste plaats is dat een goede basis voor taal, rekenen en de ontwikkeling van de sociaal-maatschappelijke competenties. Hiernaast biedt De Touwladder een breed en doordacht aanbod om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen, zoals wereldoriëntatie, techniek, kunst en bewegen."

In 2019 gingen wij voor de eerste keer voor het predicaat 'Excellent'. Dat kregen wij uitgereikt op 21 januari 2020. In september 2023 gingen we voor de tweede keer op voor excellent. In juni 2023 kregen wij te horen dat we dit predicaat opnieuw behaald hebben.
"De jury is onder de indruk van de wijze waarop de school het concept van gespreid leiderschap ontwikkeld heeft. Het spreiden van leiderschap op basis van deskundigheid zorgt voor het delen van zeggenschap, het spreiden van verantwoordelijkheid en leidt tot eigenaarschap bij alle leerkrachten. Op deze wijze is het een voorbeeld voor andere scholen."