Medezeggenschapsraad

MR
Medezeggenschap draagt bij aan een goede afweging van de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders van onze school.
Onze MR bespreekt alles wat zij van belang vinden met de directie. We geven gevraagd en soms ongevraagd advies en hebben instemmingsrecht over een aantal beleidstukken zoals o.a. formatie, taakverdeling personeel en de inhoud van de schoolgids.
We vergaderen ongeveer 6 a 7 keer per schooljaar. Ieder MR vergadering wordt er een kort verslagje in de nieuwsbrief geplaatst.
In de medezeggenschapsraad zitten vertegenwoordigers van het personeel en van de ouders.

Heeft u vragen of een opmerking betreffende  MR zaken, mail ons: mr.tl@cadansprimair.nl

Notulen medezeggenschapsraad

Jaarverslag