Leerlingenraad

Op de Touwladder trekken we ons excellentieprofiel 'kwaliteitszorg door gespreid leiderschap' door naar alle gelederen.Ook de leerlingen hebben daarom mede- zeggenschap over beleidsaspecten. Zij hebben zich georganiseerd in een leerlingenraad.
Uit de groepen 5 tot en met 8 worden ieder jaar aan het begin van het schooljaar,
twee vertegenwoordigers gekozen, een jongen en een meisje. De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur.

Wat hebben zij zoal gedaan?

  • Hondenpoep - bordjes opgehangen op het schoolplein
  • De boomhut gerealiseerd
  • Duurzaamheid: we worden een eco-school ( zie www.eco-schools.nl)
  • In de tuintjes rond de school is fruit aangeplant (appels, peren, bessen, bramen) 
  • In groep 7 gaan we naar de Efteling
  • Enz.


Notulen leerlingenraad schooljaar 2023/2024