Ouders

De ouders
De belangrijkste basis voor een prettige schoolperiode wordt gevormd door goede contacten tussen school en ouders. Zowel de leerkracht op school als de ouder thuis wil dat het kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt en zoveel mogelijk kansen krijgt. Door dit gezamenlijk belang hechten wij grote waarde aan een goed contact met ouders en het optimaliseren van informatie-uitwisseling.

We vragen de ouders dan ook naar hun mening en feedback op bijvoorbeeld onze visie. Dat doen we op onze ouderavonden, maar ook tijdens koffie-uurtjes of via mail. We blijken veel overeenkomsten te hebben, maar we zien ook dat de ouders soms net andere accenten leggen of invalshoeken benadrukken die ons op ideeën brengen.

Bruikbare accenten hebben wij ingepast in onze toekomstvisie en in ons onderwijsbeleidsplan (bijvoorbeeld manieren om de praktijk meer in de school te brengen). Het bevestigt voor ons hoe belangrijk het gesprek met onze ouders is, omdat zij zoveel te bieden hebben.