Veilige School

Het veiligheidsbeleid
Op basisschool de Touwladder is beleid gemaakt op het gebied van sociale veiligheid en op het gebied van materiële veiligheid.
 

Sociale veiligheid
We hebben een samenhangend geheel van activiteiten om kinderen sociale vaardigheden, kennis en houdingen aan te leren (zie ook de schoolgids). De methode KWINK is daarbij een belangrijk hulpmiddel om bij kinderen gericht sociaal leren te bevorderen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen met het volgsysteem SCOL en indien nodig helpen de groep of individuele leerlingen hun vaardigheden te verbeteren.
Maar niet alleen individuele vaardigheden zijn belangrijk voor de sociale veiligheid, de groepsdynamiek is essentieel.

Informatie over de gouden weken, afspraken, de drie kapstokregels en het pestbeleid kunt u vinden in onderstaand document:


Pest-coördinator en schoolcontactpersoon
Kinderen kunnen ook terecht bij onze pest-coördinatoren: juffrouw Kaylee Bouleij en Peggy Doreleijers.
Zij zijn tevens de schoolcontactpersonen, waar kinderen in vertrouwen mee kunnen praten. In vertrouwen betekent dat als de kinderen dit niet willen, het vertelde niet bij anderen terecht komt, tenzij er sprake is van dreiging van (ernstige) mishandeling.
Ziet u ook het tabblad 'interne vertrouwenspersonen' onder 'informatie' op onze website.
 

Materiële veiligheid
Een maal in de vier jaar wordt een risico-inventarisatie gemaakt en wordt het hele gebouw en alles wat daarin zit op basis van een protocol geëvalueerd. Er wordt een actieplan gemaakt op aspecten die verbetering behoeven. Jaarlijks wordt geëvalueerd hoe de verbeteracties vorderen.

Ook de acties die nodig zijn om bij calamiteiten snel te ontruimen, zijn belegd bij de groep BHV-ers, die jaarlijks bijscholing krijgen. Een aantal keer per jaar wordt een ontruiming met de hele school geoefend, geëvalueerd en worden verbeteringen verwerkt.

De Touwladder staat in een nieuw gebouw, de Ellips, dus materieel is er niet veel aan de hand. De BHV-groep houdt alles goed in de gaten en kreeg complimenten van de Arbodienst.
 

Hieronder kunt u een document vinden m.b.t.het Veiligheidsplan van Cadans Primair: