Academische opleidingsschool

Academische opleidingsschool
De Touwladder is een academische opleidingsschool. We zijn aangesloten bij het Partnerschap Opleiden in School van de Fontys Pabo. We doen in dat kader ieder jaar onderzoek met een student van de Pabo, binnen een van de expertiseteams. Dat onderzoek wordt ondersteund door een Lector van de Pabo en past binnen het schoolbeleid en de visie van de school (dit in tegenstelling tot niet- academische opleidingsscholen, waar onderzoek doen geen verplicht onderdeel is).

Dit schooljaar (2023-2024) zal het praktijkonderzoek met onze lio-stagiaire (afstudeerder bij de Pabo) gaan over 'Burgerschapsonderwijs'. In samenwerking met de Beekvlietboerderij, waar een tentoonstelling is over de krijgsgevangenen uit de tweede wereldoorlog, willen we o.a. een speurtocht ontwikkelen. We willen leerlingen daarin leren over diversiteit en solidariteit. 

Daarnaast zijn er diverse pabostudenten uit lagere klassen die hun stage bij ons op school doen. Er is ook, minimaal, een stagiaire van een Sportopleiding die stage loopt en zeker twee stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistent.