Academische opleidingsschool

Academische opleidingsschool
De Touwladder is een academische opleidingsschool. We zijn aangesloten bij het Partnerschap Opleiden in School van de Fontys Pabo. We doen in dat kader ieder jaar onderzoek met een student van de Pabo, binnen een van de expertiseteams. Dat onderzoek wordt ondersteund door een Lector van de Pabo en past binnen het schoolbeleid en de visie van de school (dit in tegenstelling tot niet- academische opleidingsscholen, waar onderzoek doen geen verplicht onderdeel is).

Dit schooljaar (2020-2021) zal het praktijkonderzoek gaan over hoe je de betrokkenheid van kinderen bij hun leren kunt verhogen.

Diverse pabostudenten doen hun stage bij ons op school, er komt minimaal een stagiaire van de afdeling Sport en minimaal twee stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistent.