Academische opleidingsschool

Academische opleidingsschool
De Touwladder is een academische opleidingsschool. We zijn aangesloten bij het Partnerschap Opleiden in School van de Fontys Pabo. We doen in dat kader ieder jaar onderzoek met een student van de Pabo, binnen een van de expertiseteams. Dat onderzoek wordt ondersteund door een Lector van de Pabo en past binnen het schoolbeleid en de visie van de school (dit in tegenstelling tot niet- academische opleidingsscholen, waar onderzoek doen geen verplicht onderdeel is).

Dit schooljaar (2021-2022) zal het praktijkonderzoek met onze lio-stagiaire (afstudeerder bij de Pabo) gaan over 'Moeilijke gesprekken met ouders'. Het is immers niet altijd alleen maar rozengeur en maneschijn in een school. Tijdens gesprekken ontmoet je ook weleens teleurstelling of verdriet bij ouders, omdat het niet zo goed gaat met hun kind, acceptatieproblemen of verschillen van inzicht. Hoe kun je gesprekken dan constructief laten verlopen?

Daarnaast zijn er diverse pabostudenten uit lagere klassen die hun stage bij ons op school doen. Er is ook, minimaal, een stagiaire van een Sportopleiding die stage loopt en zeker twee stagiaires van de opleiding tot onderwijsassistent.