Burgerschap en Ecoschool

Wat is onze bedoeling met burgerschap?
We willen bij onze kinderen een houding bevorderen naar:

  • Verdraagzaamheid (naar anders denkenden, andere culturen)
  • Blij zijn met en bewustzijn van rechten en accepteren, onderschrijven van plichten
  • Waarderen van de vrijheid die je hier hebt, wat dit van je vraagt in je gedrag naar anderen
  • Respecteren hoe we met elkaar geschillen oplossen, respecteren van de rechtstaat

Met al het bovenstaande willen we oefenen in onze school, die, met iedereen die erbij betrokken is, een gemeenschap vormt
 

Wat is onze visie op de school ‘als gemeenschap’ en als ‘oefenplaats’?
Onze school maakt onderdeel uit van een gemeenschap die een brede afspiegeling van de maatschappij is. Een uitgelezen kans voor kinderen om met alle groepen van de bevolking in contact te zijn, welke we allemaal, ouders, leerlingen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ondersteuners en externen, met elkaar samen vormen.

We vieren samen de feesten, vieren de ontwikkeling van de kinderen, de ontwikkeling van het team, de school. Ouders, kinderen en het team zijn trots en blij met de school en willen zich hiervoor inzetten. Omdat we verschillen in rol en persoonlijkheid merken we soms ook dat het ‘schuurt’. We willen niet altijd hetzelfde. De meningsverschillen die hieruit voortkomen, komen de school binnen. Dat wij dit ‘lief en leed’ met elkaar willen blijven delen, het vieren van de goede dingen en meningsverschillen proberen op te lossen en elkaar steeds weer respectvol blijven bevragen, maakt de school tot een oefenplaats. Waardevol voor volwassenen om voorbeeldgedrag te blijven oefenen en waardevol voor de kinderen, die dit voorbeeldgedrag zien en proberen na te doen waarbij de volwassenen hen helpen.

Om dit te realiseren werken we met de kinderen aan leerdoelen. Deze leerdoelen staan beschreven in Bouwstenen voor burgerschap SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).
Zie: https://www.slo.nl/vakportalen/vakportaal-burgerschap/handreiking-burgerschap-bouwstenen/


 

We zijn een Eco-school door de leerlingenraad
Sinds 1 augustus 2021 zijn wij als Touwladder aangesloten bij ECO-Schools, een wereldwijde beweging van duurzame scholen. De leerlingenraad wilde graag iets doen aan de klimaatproblemen en meedenken hoe we duurzamer kunnen zijn. Zoekend naar mogelijkheden kwamen we uit bij deze organisatie. Eco-Schools is officieel erkend door de Verenigde Naties. De VN heeft voor 2030 zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) vastgesteld. Deze doelen moeten ervoor zorgen dat de wereld, voor iedereen, een fijnere plek wordt om te leven. Met Eco-Schools draag je als school bij aan het behalen van meerdere van deze doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van afval, voedsel, biodiversiteit of het klimaat.

De leerlingenraad staat hierbij centraal. Zij bepalen aan welke van de doelen we gaan werken en komen met suggesties. Leerlingen uit verschillende klassen denken mee hoe we dit gaan aanpakken. We hebben drie doelen onder handen: natuur, energie en spullen. We hebben nu het keurmerk 'brons'. Aan het einde van dit schooljaar hopen we voldoende duurzame stappen te hebben gezet om het keurmerk de ‘zilveren vlag’ te verdienen.