Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur
Tijdens de jaren dat de leerlingen op onze school zitten hebben we een breed kunst en cultuuraanbod. Alle kinderen kunnen ervaren, onderzoeken en reflecteren in zeven disciplines: muziek, drama, literatuureducatie, een project foto/ film en video, beeldende vorming, muziek en erfgoed.

Het zit door alle jaren heen verwerven. Beeldende vorming, muziek en erfgoed worden ieder jaar gegeven, foto/ film en video wordt om de twee jaar gegeven en om de drie jaar komen literatuureducatie, drama en dans aan bod.

Extra expertise halen we bij docenten van buitenaf. Zij geven drama, dans en muziek of sluiten op een kunstzinnige manier het schooljaar af. Tevens zijn kunstenaars inspirerende bronnen voor de kinderen. Elk jaar wordt er een kunstenaar uitgenodigd die werkt op het leerplein. De kinderen maken een praatje en worden als het mogelijk is, uitgedaagd om actief me te doen.

Op school hebben we een kunstcafé waarin de leerlingen kunnen presenteren waar ze mee bezig zijn geweest. Andere kinderen maar ook mensen van buitenaf zoals familie en/ of kennissen zijn dan van harte welkom.

De kinderen van groep 2 t/m 8 worden allemaal uitgedaagd om drie dimensionale werkstukken te maken. Via de DaVinci methode kunnen ze op ideeën komen. Eigen inbreng en creativiteit zet dan een proces in gang waarin de kinderen kunnen ervaren wat het is om te werken met de handen, misschien te leren samenwerken, problemen en tegenvallers te gaan overwinnen op hun eigen manier. Zelfs thuis is het mogelijk om door te werken aan het werkstuk. Materialen zijn op school te leen. Dit alles noemen we “Makers maken”. Omdat we dit zo’n belangrijk proces vinden is het opgenomen in het beleidsplan van de komende vier jaren.

Plaza Cultura
Wij werken veel samen met Plaza Cultura. Plaza Cultura verbindt de scholen in de gemeente Sint-Michielsgestel met zoveel mogelijk lokale, regionale en soms ook landelijke culturele aanbieders passend op de geformuleerde vraag van de school. Plaza Cultura is een expertisecentrum op het gebied van cultuureducatie binnenschools. Wij ondersteunen en stimuleren het onderwijs en de culturele aanbieders via advies en kennisoverdracht voor de inrichting van hun cultuuronderwijs.