Thematisch onderwijs

We werken met de methode Da Vinci (zie ook: http://www.davincivoorthuis.nl). Deze methode werkt in thema’s, b.v. het thema de Egyptenaren, waarbij de cultuur, de religie, de staatsinrichting, de waterwerken, de natuur, landbouw, enz. van het thema wordt besproken. Al deze onderdelen worden vergeleken met hoe dat in die tijd met Nederland zat en waardoor de verschillen zijn te verklaren (analyse, een hogere denkvaardigheid). De thema’s, staan 8 – 13 weken centraal. Ongeveer 3 uur in de week zijn de kinderen met het thema aan het werk. Er is steeds een afwisseling tussen een instructie-les en twee tot drie lessen waar ruimte is om onderzoek te doen naar een bepaald aspect van het thema wat de kinderen interesseert. Het onderzoek wat meestal in tweetallen wordt gedaan, krijgt richting en verdieping door de toegevoegde vraagstelling en opdracht van de leerkracht. Het onderzoek leidt er altijd toe dat de kinderen met de opgedane kennis dingen maken, ontwerpen, of creëren. Dit zijn de thema-werkstukken. Er zijn kinderen die over hun thema promotiefilms maken; een onderzoek doen naar perspectief in fotografie; reizen ontwerpen; goden uit de oudheid in klei weergeven; maquettes maken; kleding ontwerpen; enz.  De kinderen genieten enorm van deze lessen, voelen zich uitgedaagd en wij met hen!