KDV Berenhuis

In kindcentrum de Ellips kunt u ook kennismaken met Kinderopvang Stichting Berenhuis.

Meer informatie is te vinden op de website.

Kinderopvang Stichting Berenhuis - Dag, peuter en buitenschoolse opvang