Samenwerken

De school werkt samen met de partners van het kindcentrum: de BSO en het kinderdagverblijf. Met name warme overdracht of incidenten bespreking is onderwerp, maar ook visie-vorming, zodat er eenheid is in pedagogische benadering in deze samenwerking ( zie verder schoolklimaat) .De school werkt daarnaast samen met een grote groep aan organisaties: het samenwerkingsverband; VO scholen; andere scholen uit het basisonderwijs; de PABO voor stagebegeleiding (academische opleidingsschool) en we zijn een leer-werkbedrijf voor het MBO.De betrokkenheid van ouders is een hoofdpunt uit ons schoolplan. Deze bevorderen is steeds aandachtspunt. Maar we kunnen ons verheugen in een hoge ouderbetrokkenheid