Visie

Missie:
Een missie is gedefinieerd als: de reden van je bestaan.

Onze missie is: 

Kinderen leren het plezier van iets te leren,
en zich vol trots te realiseren
dat ze allemaal hun grenzen kunnen verleggen.


Wij zijn een school, waar kinderen tussen 4 en 13 jaar veel kunnen leren:

  • leren lezen, rekenen en schrijven, leren over de wereld;
  • leren om respectvol samen te leven en mee te doen in de maatschappij en
  • leren om handen en lichaam te gebruiken bij sport, kunst, spel en werk. 

Visie:
Het is onze visie om met ons onderwijs kinderen voor te bereiden op de toekomst, ook al weten we niet precies hoe die eruit ziet. Het is bekend dat mensen verschillende vaardigheden nodig hebben. De basisvaardigheden, lezen, taal en rekenen, vragen  vooral ‘lagere denkvaardigheden’ zoals onthouden en reproduceren. Echter in toenemende mate vraagt de maatschappij  ‘hogere denkvaardigheden’. Hogere denkvaardigheden gebruik je als je je kennis in andere situaties toepast, als je onderzoek doet, nieuwe dingen creëert, oplossingen bedenkt voor problemen. 

Het ontwikkelen van hogere denkvaardigheden is niet alleen voor de kinderen persoonlijk van belang, maar ook voor onze steeds complexer wordende maatschappij, die in de toekomst mensen nodig heeft, die kunnen meedenken om vraagstukken te helpen oplossen, actief willen zijn en een open, creatieve houding hebben.

Met name in de wereld oriënterende vakken en in de sociale gemeenschap die we als school zijn oefenen en ontwikkelen we dit soort vaardigheden met de kinderen. Daarvoor gebruiken we de thematisch opgezette methode Da Vinci ( zie ook www.demethodedavinci.nl). De thema werkstukken die de kinderen maken doen een sterk beroep op ontwikkeling van de hogere denkvaardigheden. De kinderen stellen zichzelf vragen, doen onderzoek, en tenslotte maken ze een product wat ze zelf bedenken en lossen de problemen die ze daarbij natuurlijk tegenkomen op creatieve wijze op. We hebben al kleuters die bedachten hoe ze een kwal konden maken die door hun zelfgemaakte zee zwom en dus echt bewoog!

In gesprek met onze ouders bleek dat ook zij het belang van deze vaardigheden sterk onderschrijven.