Expertiseteams

We vinden het belangrijk, dat er hoogwaardige expertise in het team is om de schoolontwikkeling te garanderen. Alle leerkrachten hebben daarom zitting in een expertiseteam onder leiding van een leerkracht met een LB-functie. De teams doen voorstellen voor het beleid van de school en helpen de collega’s zich te ontwikkelen in de richting van onze visie.

Er zijn vijf expertteams:

·        een taalteam

·        een rekenteam

·        een didactiek- en differentiatieteam

·        een team pedagogiek en sociaal leren

·        een team thematisch onderwijs/kunst / ICT

Individuele leerkrachten worden hierbij gestimuleerd deel te nemen aan cursussen of studies. We houden bij welke competenties we zo ontwikkelen, die nodig zijn in onze lerende school.

(Zie verder ons schoolplan voor 2023-2027)